Titan Power Logo

CENTRALA

TITAN POWER

În cadrul companiei de proiect dezvoltăm centrala de cogenerare folosind instalații de ultima generație cu randament ridicat, eficiență ridicată și impact redus asupra mediului

MISIUNEA

Eficiență

Eficiența energetică a instalațiilor

protejarea mediului

Impact redus asupra mediului

SIGURANȚĂ

Reducerea pericolului de foe și explozii în instalații

SUPRAFAȚĂ REDUSĂ

Pentru aceeași putere electrică instalată, suprafața construită cât mai redusă

Respectarea legislației

Respectarea legislației naționale și a Uniunii Europene în domeniul protecției mediului și energiei

Rentabilitate

Asigurarea rentabilității financiare

Strategia energetică actuală încurajează construirea și funcționarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență datorită următoarelor avantaje principale demonstrate de experiență acumulată până în prezent:
– Economie de combustibil primar;
– Reducerea poluării atmosferice.

TITAN POWER
placeholder 2

Amplasamentul CET Titan este potrivit pentru construirea și funcționarea unei noi centrale de cogenerare, având asigurate aproape toate conexiunile și utilitățile principale.
Scenariile propuse sunt configurate pentru a îndeplini toate cerințele unei centrale electrice de cogenerare de înaltă eficiență.
Rețeaua de termoficare a orașului este un consumator pe termen lung, zona în care va fi amplasată nouă centrală având și un anumit potențial de dezvoltare ulterioară.

ISTORIC

CTE Titan este amplasat într-o zonă periferică a municipiului București, în cartierul Pantelimon, zona Morarilor. lncinta are acces din șoseaua Basarabiei, pe strada Ion Sahighian și se afla în imediata apropiere a supermarketului Cora Vergului.
Tot în cadrul CTE Titan sunt și puțurile de mare adâncime din comună Pantelimon din județul llfov.
CTE Titan, situată în partea de Est a ,Capitalei, a fost construită în intervalul 1965 -1970, ca urmare a necesității asigurării de abur industrial a marilor consumatori din zonă. Centrala avea o putere instalată de 8 MW și o capacitate termica instalată de 249 Gcal/h în instalațiile de bază și 200 Gcal/h în instalațiile de vârf.
Funcționarea era asigurată pe bază de păcură și gaze naturale. Alimentarea cu apă a centralei se făcea din 10 puțuri proprii – 5 puțuri sunt asigurate în zona CTE Titan, iar alte·5 în comună Pantelimon.
Centrala avea în dotare 3 cazane de abur de 50 t/h, la presiunea nominală de 140 ață și temperatura de 450°C, alimentate pe combustibil mixt – gaze naturale și păcură. De asemenea, centrală mai dispunea de 2 grupuri turbogeneratoare de câte 4 M W· tip AKTR, cu contrapresiune la 6 ață, fabricație Reșita, puse în funcțiune în 1965, și 2 cazane de apă fierbinte tip PTVM-100 Gcal/h, modificate pentru arderea păcurii.
Alimentarea centralei cu gaze naturale se face prin intermediul unei stații de reglare, iar pentru păcură centrală mai dispunea de rampa de descărcare, stație de pompare și 2 rezervoare subterane din beton, cu o capacitate totală de 4.300 m3.
În 2009, CTE Titan a produs 10,256 milioane kWh energie electrică, în timp ce producția de energie termică s-a cifrat la 65.637 Gcal.

energie verde

Despre Noi

Din trecut spre viitor

CET Titan, situat în București, str. Ion Sahighian, nr. 4G, sector 3, reprezintă amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Titan care, în prezent, este dezafectată.
GET Titan a funcționat până în dată de 06.02.2014 și a avut o putere electrică instalată de 8 MW și o capacitate termică instalată de 249 Gcal/h în instalațiile de bază și 200 Gcal/h în instalațiile de vârf. Combustibilii utilizați pentru asigurarea funcționarii centralei au fost păcură și gazele naturale iar apa de alimentare a fost asigurată din cele 1O puțuri proprii.
În anul 2017 au fost finalizate lucrările de dezafectare a echipamentelor energetice, de eliberare și de refacere a amplasamentului din incinta GET Titan în vederea reutilizării acestuia pentru amplasarea unei noi capacități energetice.

Scopul noii instalații este producerea combinată de energie electrică și termică, modul de funcționare al acesteia fiind în cogenerare de înaltă eficiență.

Cogenerarea este recunoscută ca o metodă eficientă de reducere a consumului de energie primară. Mai mutt, în zonele dens construite, termoficarea rămâne singură tehnologie de încălzire conformă cu caracteristicile clădirilor existente și standardele de siguranță, mediu și arhitectura.
În acest context, cogenerarea a evoluat mutt în uftimii 20 de ani, devenind azi o tehnologie mătura care îndeplinește condițiile de calificare drept tehnologie „de înaltă eficiență” și care permite economii considerabile de energie. lnstalatiile modeme de cogenerare acoperă o plajă de puteri cuprinsă între câțiva kWe și sute de MWe, chiar dacă prin tehnologii diferite, și sunt principalele surse de energie termică pentru încălzirea urbană.
lnstalatiile de cogenerare de mică și medie putere cu gaz natural prezintă costuri de producție și exploatare relative reduse. Energia electrică poate fi consumată în instalațiile producătorului, evitându-se tarifele de transport și distribuție. Energia electrică în exces poate fi introdusă în SEN sau în rețeaua de distribuție cu respectarea unor prescripții tehnice și comerciale bine definite.
Creșterea prețului petrolului, asociată cu estimări potrivit cărora rezervele cunoscute de țiței se vor reduce în următorii 15 ani la jumătate și apariția poluării la nivel mondial, obliga către noi orientări de obținere a energiei electrice din surse regenerabile „energia verde”.
În această situație, construcția de centrale noi aduce o durată de viață și o eficiență mult mai mare decât reabilitarea, utilizându-se tehnologiimodeme și fiabile.

Punctul de lucru Titan, situat în București, str. Ion Sahighian, nr. 4G, sector 3, reprezintă amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Titan care, în prezent, este dezafectată.
GET Titan a funcționat până în dată de 06.02.2014 și a avut o putere electrică instalată de 8 MW și o capacitate termică instalată de 249 Gcal/h în instalațiile de bază și 200 Gcal/h în instalațiile de vârf. Combustibilii utilizați pentru asigurarea funcționarii centralei au fost păcură și gazele naturale iar apa de alimentare a fost asigurată din cele 1O puțuri proprii.
În anul 2017 au fost finalizate lucrările de dezafectare a echipamentelor energetice, de eliberare și de refacere a amplasamentului din incinta GET Titan în vederea reutilizării acestuia pentru amplasarea unei noi capacități energetice.
Având în vedere că nouă centrală va fi situată într-o zonă rezidențială, consumatorii racordați sunt consumatori rezidențiali, prin urmare sarcină termică la nivelul acestui tip de consumatori este influențată, preponderant de următorii factori:

sediu-

Toți factorii menționați influențează necesarul de energie termică în sens descrescător, ceea ce, pe termen lung se poate traduce în reducerea necesarului de energie termică. Cu toate acestea, considerăm că, la actualul ritm de dezvoltare imobiliară în zonă, apariția unor consumatori noi care ar putea fi racordați la sistem, va compensa reducerea de sarcină termina determinată de factorii menționați.

Titan Power

2021

PROIECT

Inițiere proiect

2021

2022

AVIZARE

Obținere avize și autorizații

2022

2023

IMPLEMENTARE

În funcție de indicatorii stabiliți de studiul de fezabilitate și finanțare

2023
ANUNȚURI ȘI NOUTĂȚI​

Articole & Media

Anunt de participare
Achiziții

ANUNȚ DE PARTICIPARE STUDIU DE FEZABILITATE

ANUNȚ DE PARTICIPARE STUDIU DE FEZABILITATE

Anunt Titan Power
Achiziții

Vizite in amplasamentul Titan Power

Vizite în amplasamentul Titan Power pot fi organizate, la solicitarea potențialilor ofertanți, între 11 și 14 Ianuarie 2022

Procedura achizitii
Achiziții

Procedura privind activitatea de achiziții din cadrul Titan Power S.A.

Procedura privind activitatea de achiziții din cadrul Titan Power S.A.

Anunt de participare
Achiziții

Caiet de sarcini

Caiet de sarcini – ANUNȚ DE PARTICIPARE